Loading...
Thôøi khoùa bieåu
Tra cöùu keát quaû

Hotline: 02512 225 171
Thông báo V/v điều chỉnh mức thu phí xe đưa rước năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Điều chỉnh mức thu phí xe đưa rước năm 2019

 

Trường Tiểu học Tri Thức thông báo đến Quý bậc phụ huynh học sinh có đăng ký đi xe đưa rước những nội dung thay đổi sau:

  1. Tăng mức thu phí xe đưa rước 100.000đ/tháng /học sinh cho cự ly đưa rước từ 2km trở xuống và 50.000đ/tháng/ học sinh cho cự ly đưa rước từ trên 2- 4 km. Cụ thể, mức thu phí xe đưa rước năm 2018 được điều chỉnh như sau:

Đoạn đường

Mức cũ

Mức mới

Từ dưới 2 km

450.000đ

550.000đ

Trên 2 – 4 km

550.000đ

600.000đ

Trên 4 – 6 km

650.000đ

650.000đ

Trên 6 – 8 km

750.000đ

750.000đ

Trên 8 – 10 km

850.000đ

850.000đ

Trên 10 – 12 km

950.000đ

950.000đ

Trên 12 – 14 km

1.050.000đ

1.050.000đ

Trên 14 – 16 km

1.100.000đ

1.100.000đ

Trên 16 – 18 km

1.200.000đ

1.200.000đ

Trên 18 – 20 km

1.300.000đ

1.300.000đ

  1. Thời gian áp dụng mức phí mới bắt đầu từ 1/1/2019.
  2. Mọi thông tin chi tiết Quý bậc phụ huynh vui lòng liên hệ văn phòng trường hoặc qua số điện thoại 02512.225171